Koliko su originalne metlice brisača bolje od zamjenskih?