Naziv i skraćeni naziv obrta:

  • DarKom hardware/software, obrt za računalnu, tiskarsku i izdavačku djelatnost, vl. Darko Gazdek
  • DarKom computers, vl. Darko Gazdek

Sjedište/adresa:

Otona Ivekovića 15
42220 Novi Marof
HRVATSKA

Tel. +385 (0)42 612 000
Mob. +385(0)91 612 000 4

Broj upisa u Sudski registar:

Godina osnivanja 1997.
Trgovački sud u Varaždinu

Klasa: UP/I-330-03/97-01/27
Ur. Broj: 2186-01/3-02/97-2

Matični podaci obrta:

MBO: 91275695
OIB: 63325175964

Osoba ovlaštena za zastupanje
Darko Gazdek, ing. rač.
Uvjeti poslovanja

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 ZZP, pisane prigovore ali i pohvale na naše usluge ili web kupovinu možete poslati na e-mail: darkom@darkom.hr (klikom na ovaj tekst).
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od 15 dana.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1Prodavatelj
DarKom computers, vl. Darko Gazdek, obrt za računalnu, tiskarsku i izdavačku djelatnost
2www.darkom.hr
web stranica u vlasništvu Prodavatelja
3Kupac
svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluga izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu
4Korisnik
svaka osoba koja web stranicu www.darkom.hr koristi za svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanje informacija o pojedinom proizvodu
5Proizvodi
svi proizvodi i usluge koji su objavljeni na www.darkom.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine

Opći uvjeti

1. Nositelj svih prava na internet stranici www.darkom.hr je obrt DarKom computers, u daljem tekstu DarKom. Korištenje usluga web trgovine www.darkom.hr, svih pridruženih stranica i servisa na www.darkom.hr omogućuje da se kupci u svakom trenutku upoznaju s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) i da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem www.darkom.hr te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača (kao krajnjeg kupca) i Prodavatelja, te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora. Prava i obveze odnose se na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje www.darkom.hr i online kupnju.

3. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima i da ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je s trenutkom narudžbe proizvoda.

5. Putem www.darkom.hr moguća je kupnja proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

6. Kupac može biti isključivo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor o imenima i računima maloljetnika i potpuno nesposobnih osoba mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a ugovor s djelomično poslovno sposobnom osobom može se zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje protivno odredbama Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
7. Korisnici www.darkom.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da ne prihvati takav korisnički pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.darkom.hr.

8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodnih obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, drugih podataka vezanih uz web trgovinu kao i sve ostale sadržaje www.darkom.hr zbog čega su Korisnici www.darkom.hr dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakvih odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.darkom.hr internet stranici.

9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.darkom.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.darkom.hr ukoliko je ista nastala zbog protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.darkom.hr.

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.darkom.hr. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda koji su postavljeni prema informacijama od proizvođača.

11. Prodavatelj postavlja na web stranicu sve materijale, fotografije i tekst u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupnje. Prodavatelj ne može jamčiti da fotografije proizvoda odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške kod opisa proizvoda ne odgovara. Moguće su pogreške u opisu kao i odstupanje karakteristika proizvoda, stoga Kupcu savjetujemo da prije kupnje karakteristike i izgled proizvoda provjeri na još nekoliko mjesta kako bi bio siguran.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti jedino ako se kupac registrira na predviđenom mjestu na www.darkom.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini prodajni uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora s Kupcem koji svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili drugačije utvrđenim ovim Uvjetima iste prihvaća što se smatra da je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.darkom.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajućih naknada – cijene od toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije i putem: internet narudžbe-web trgovine, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefone s ljudskim posredovanjem.

3. Kupac je ovlašten odabrati mogućnost da ga Prodavatelj obavijesti o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (Newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno ispunjenih traženih podataka) na e-mail Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.darkom.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda te cijena.
5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u “košaricu”, klikom na link “Kupi” ili „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupku (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuke proizvoda istog tipa kada ga Prodavatelj nabavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim navedenih obveza, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6. U “košarici” se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijenom isporuke te ukupnom cijenom (MPC). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabira veze “Kupi”, sustav dalje vodi automatski do stranice “Narudžbe” na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti račun dostave i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje pouzećem). Detalji računa mogu se promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba.

7. Po izvršenju gore navedenih koraka web trgovine i odabirom “Kupi” na stranici “Narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu “Potvrda narudžbe”. Na njoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o podnošenju potvrde. Također sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda, obavijest o e-mail adresi, telefon na koji Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

Cijene poziva ovise o cijeni pružatelja telekomunikacijskih usluga kupca.

Raskid ugovora i povrat

1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete kupnje. Raspoloživi su ovi Uvjeti, obavijesti o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz čl. 61 st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. (Narodne novine, br. 41/2014).

2. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: – ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani prekid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, – ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Ako Kupac jednostrano prekine ugovor, izvršit će se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke bez odgode, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koji nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.
U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu se roba vrati ili nakon što mu se dostavi dokaz da je roba poslana nazad Prodavatelju.

4. Kupac je dužan robu predati ili poslati na adresu Prodavatelja, Otona Ivekovića 15, 42220 Novi Marof, bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelj uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam. Prije raskida Ugovora molimo Kupca da nazove na telefonski broj 042/612 000 kako bi mu objasnili postupak vraćanja robe.

5. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim one koja je bila potrebna za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

6. Ako je na zahtjev Kupca izvršenje usluga započelo tijekom trajanja Jednokratnog raskida Ugovora, Kupac je dužan platiti Novi iznos koji je u skladu s onim što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

7. Ako Kupac ne preuzme ili odbije preuzeti pošiljku snosi trošak transporta koji Prodavatelju naplaćuje služba za slanje i vraćanje paketa.
Uvjeti poslovanja

Obrazac za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Poštovani kupci! Ovdje ili klikom na sliku možete preuzeti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji je potrebno ispuniti i zajedno s preslikom računa poslati na našu adresu ili e-mail unutar Zakonskog roka od 14 dana nakon kupnje. Vaš zahtjev za povrat ćemo obraditi te nakon primitka ispravne robe izvršit ćemo povrat novaca na isti način kojim je kupnja bila napravljena.
Uvjeti poslovanja

EU platforma za on-line rješavanje sporova

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od dana 15. veljače 2016. godine s radom je započela Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Člankom 14. stavkom 1. Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji, koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama i online tržištima koji su uspostavljeni u Uniji, da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku vezu s Platformom za ORS. Predmet Uredbe izravno je primjenjiv u državama članicama EU.
Link: Platforma za ORS.