Mlazno gorivo može se raditi od trokutastih molekula koje stvaraju bakterije