Meddox – domaća aplikacija za digitalno arhiviranje osobne medicinske dokumentacije

OSNOVNI PODACI
Naziv Meddox
Namjena Digitalizacija i pohrana medicinskih nalaza
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Meddox je prva domaća aplikacija koja omogućuje da se zdravstveni nalazi pohranjuju u digitalnom obliku i to na jednom mjestu. Sve počinje tako da se prođe kroz postupak otvaranja korisničkog računa tijekom kojeg će biti potrebno i definirati PIN – sve kako bi se zaštitili osobni podaci (važno budući da je medicinska dokumentacija iznimno osjetljiv tip osobnog podatka).

Jednom kada je to napravljeno, aplikaciju se može početi koristiti. Čitava stvar je zamišljena prilično dobro, a valja tek kamerom ugrađenom u pametni telefon fotografirati tiskani medicinski nalaz. Aplikacije će automatski pokušati prepoznati podatke na nalazu i zatim ih pohraniti zajedno sa samom slikom (za buduću referencu).

Prepoznate podatke je moguće dodatno urediti unoseći informacije kao što je zdravstvena institucija u kojoj je nalaz napravljen i dobiven, zatim liječnika te same laboratorijske parametre ili dijagnoze. Posebno je zgodno to što Meddox omogućuje analizu i usporedbu laboratorijskih parametara očitanih iz pohranjenih nalaza.

Potonje zapravo znači da je moguće pratiti vrijednosti kroz vrijeme pri čemu dobro dolazi i grafički prikaz podataka pa je lako moguće uočavati snižene ili povišene vrijednosti, a sama aplikacija postaje posebno vrijedna onda kada se želi vidjeti kakav učinak ima propisana terapija.

Dakako, tu su i neke druge mogućnosti kao što je opcija pretraživanja ili mogućnost dijeljenja nalaza s liječnikom, članovima obitelji ili prijateljima. Aplikacija je zasad dostupna isključivo za pametne telefone s Androidom te je posve besplatna.