5G Opservatory: Koliko EU zaostaje u primjeni 5G-a

Krajem listopada 2021. komercijalne usluge 5G bile su dostupne u dvadeset i pet zemalja EU-27, navodi se u trinaestom tromjesečnom izvješću Europskog 5G opservatorija (European 5G Observatory) za treće tromjesečje 2021. godine. Izvješće za Glavnu direkciju za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologije (Directorate-General for Communications Networks, Content and Tehnology) Europske komisije napravili su Valdani Vicari Associati (VVA), Policy Tracker i LS Telecom. U usporedbi s prethodno priopćenim rezultatima, zabilježen je određeni napredak u pogledu razine dodjele frekvencijskog spektra u pionirskim pojasevima 700 MHz (703-733 MHz i 758-788 MHz; 3,6 GHz (3400-3800 MHz; 26 GHz (najmanje 1000 MHz unutar 24250-27500 MHz). Hrvatska je u kolovozu ove godine završila aukciju na 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Od aukcije će se ukupno prihodovati 47,9 milijuna eura. Podaci izneseni u izvješću odnose se na kraj rujna ove godine, a s obzirom na brze promjene u 5G tehnologiji.

Krajem listopada 2021. komercijalne usluge 5G bile su dostupne u dvadeset i pet zemalja EU-27

Ciljevi EU 5G akcijskog plana postavljeni za tri pionirska frekvencijska spektra još nisu postignuti u svim državama članicama. Krajem lipnja 2021. godine pet država članica dodijelilo je spektar u sva tri pionirska frekvencijska spektra, dok je u listopadu 2021. sedam država članica prijavilo takav napredak. Sedam država članica EU do kraja rujna nije dodijelilo niti jedan pionirski frekvencijski opseg za 5G mreže. Cilj EU projekta Digitalno desetljeće (Digital Decade) je da se osigura da sva europska kućanstva budu pokrivena gigabitnom mrežom, do 2030. godine. EU ima za cilj pokriti sva naseljena područja 5G-om.

Komercijalne mreže

U EU-27 operateri su već pokrenuli 5G u svim zemljama osim u dvije (Portugal i Litva), a pokrivenost mreže se nastavlja povećavati. Na primjer, O2 Slovakia pokrenuo je komercijalne 5G usluge u 15 gradova i gradova u rujnu. U tehnološki najnaprednijim zemljama poput SAD-a, Japana, Južne Koreje i Kine, komercijalne 5G usluge postoje već nekoliko godina, a 5G je sada širi se na manje razvijene zemlje. U Indoneziji, unatoč maloj količini dostupnog spektra, telekomunikacijske kompanije Telkomsel i Indosat Ooredoo pokrenule su svoje 5G usluge u srpnju. Nekoliko europskih mobilnih operatera objavilo je brojeve pokrivenosti 5G stanovništva. Početkom rujna Deutche Telecom je objavio da njegova 5G mreža pokriva 85 % njemačke populacije s 5G. Nadalje, irski telco eir objavio je da sada doseže 70 % stanovništva zemlje s 5G uslugama. Konačno, T-Mobile Poljska je objavio da pokriva 25 % stanovništva zemlje sa 5G.

— tekst se nastavlja nakon oglasa —

EU ublažila EMF ograničenja

U rujnu 2021. godine Europska komisija objavila je Put u digitalno desetljeće (Path to the Digital Decade). Prijedlog postavlja konkretan plan za postizanje prethodno najavljenih ciljeva u Digitalnom desetljeću. Plan uključuje izradu izvješća koje prati napredak država članica ne samo u uvođenju 5G mreža nego i vertikalnih implementacija nove telekomunikacijske tehnologije prema ciljevima Digitalnog desetljeća. Čini se da postoji kontinuiran interes za lokalne 5G modele licenciranja. Na primjer, u Južnoj Koreji, Ministarstvo znanosti i ICT-a (MSIT) objavilo je u listopadu da smanjuje proces revizije za tvrtke koje žele implementirati lokalnu 5G mrežu. Time se želi potaknuti implementacija lokalnih 5G aplikacija kao što su vertikale i privatne mreže. Švedski telekomunikacijski regulator PTS izrazio je interes za lokalni model 5G licence. Izdao je savjetovanje o predloženim lokalnim 5G licencama u opsezima 3720–3800 MHz i 24,25–25,1 GHz.

U EU je postignut napredak u usklađivanju ograničenja elektromagnetnog polja (Electromagnetic fields EMF) za uvođenje baznih stanica, što je pitanje koje je posebno važno za 5G. Ograničenja u EU-27 i nakon usklađivanja su restriktivnija od ograničenja koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP).

Nova pravila EU-a o malim ćelijama

U lipnju 2020. Europska komisija donijela je nova pravila123 koja olakšavaju implementaciju malih stanica koje se često koriste u 5G mrežama i doprinose usklađivanju EMF pravila. Provedbena uredba je obvezujuća za sve države članice i znači da su male ćelije izuzete od pojedinačnih urbanističkih dozvola, ako ispunjavaju određene tehničke i fizičke kriterije.

Male ćelije moraju imati ekvivalentnu izotropnu snagu zračenja (EIRP) manju od 10 W, biti postavljene najmanje 2,2 metra od tla i imati maksimalan volumen od 30 litara s minimalnim vizualnim utjecajem.

Obvezujuća priroda ove Uredbe i specifikacije u vezi s razinama snage mogu operaterima olakšati instaliranje vrlo malih 5G baznih stanica koje bi inače mogle prekršiti propise o EMF-u u onim zemljama sa strožim ograničenjima. Međutim, Uredba “ne dovodi u pitanje nacionalne mjere u pogledu sigurnosti”, što može ponuditi prostor za nastavak primjene strožih ograničenja EMF-a.

Bit će lakše procijeniti učinak ove Uredbe do kraja godine, kada se od država članica traži da podnose prvo izvješće Komisiji o načinu na koji se primjenjuje.

3,6 GHz pokazao se najkorištenijim 5G frekvencijskim opsegom na svijetu. Opseg od 28 GHz također je dobro prihvaćen, a dodijeljen je u Južnoj Koreji, Japanu i SAD-u.

Globalna porimjena 5G-a

Glavni fokus 5G Opservatory je praćenje razvoja primjene nove komunikacijske tehnologije u Europi uzimajući u obzir međunarodna kretanja s mogućim izravnim ili neizravnim utjecajem na europsko tržište. Uspoređujući pokretanje 5G mreža u svijetu 5G Opservatory zaključuje da Kina ima gotovo milijun 5G baznih stanica: devet puta više od EU i 18 puta više od SAD-a. Južna Koreja ima najviše 5G baznih stanica po stanovniku: 13 puta više od EU i 20 puta više od SAD-a. SAD je dodijelio najviše mmWave spektra: ukupno četiri pojasa, u usporedbi s jednim u nekim zemljama EU-a i nijednim u Kini. Sva najvažnija gospodarstva u svijetu dodijelila su 5G niskopojasni spektar u 600 MHz ili 700 MHz, osim Južne Koreje i Japana.

Na globalnoj razini, Južna Koreja je očiti lider u implementaciji 5G-a. Prema tamošnjoj Državnoj agenciji za komunikacije, Južna Koreja ima 162.099 5G baznih stanica što je 319 stanovnika po jednoj 5G baznoj stanici. Iza Južne Koreje je Kina, koja je postavila 916.000 baznih stanica što čini 1.531 stanovnika po baznoj stanici. EU se nalazi odmah ispred SAD-a, sa 105.993 bazne stanice što je 4.224 osobe po baznoj stanici.

U EU je situacija malo složenija jer svaka zemlja dodjeljuje svoj spektar. Većina zemalja dodijelila je barem pojas od 3,6 GHz za implementaciju 5G

Vertikale 5G

Dok su se prethodne generacije mobilnih tehnologija prvenstveno fokusirale na komunikaciju između ljudi (glas pa podaci i Internet), 5G ima mogućnost pružanja usluga za niz industrija u kojima se mobilni telekomunikacije nisu primjenjivale. Kako 5G ima nisku latenciju (puna primjena omogućuje odaziv mreže u manje od 10 ms) i velike brzine (1GB/s i više), prikladna je za primjenu u tzv, vertikalnim tržištima kao što su industrijska i poljoprivredna automatizacija, automobilska industrija, transport i zdravstvo. 5G tehnologija definirana je kao ključni pokretač industrije 4.0, primjene virtualne i proširene stvarnosti u različitim oblicima upotrebe…

Međunarodna agencija za standardizaciju 3GPP-a objavilo prvu 5G specifikaciju 2017. godine koja se odnosila prije svega na naprednije načine komunikacije u odnosu na 4G (izdanje 15). Nakon tih specifikacija 3GPP je u izdanju 16, lipanj 2020. godine, definirao vertikalne domene primjene 5G tehnologije, neformalno nazvani 5G faza 2. U tom izdanju specificirani su međunarodni standardi 5G sustava za vertikale, uključujući industrijsku automatizaciju, komunikaciju osjetljivu na vrijeme (TSC), ultra pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (URLLC) i nejavne mreže (NPN). Standardizirani su i Cellular Internet of Things (CIoT) i podršku za komunikaciju 5G sustava Vehicle-to-Everything (V2X).

5G privatne mreže

Privatne mreže se definiraju kao one mreže koje potrošači obično ne koriste (za mobilne glasovne i podatkovne usluge), ali koriste mrežne elemente i resurse za pružanje namjenskih sigurnih usluga privatnim poduzećima kao što su tvornice, pogoni, veliki kampusi, luke i zračne luke. Modeli arhitekture takvih mreža mogu varirati od potpuno privatnih mreža (svi elementi mreže u vlasništvu i kojima upravlja poduzeće), do hibridnog pristupa u kojem upravljani davatelj usluga ili javni operateri pružaju pristup svojoj mrežnoj infrastrukturnoj imovini i/ili spektru.

Uvođenje privatnih 5G mreža još je uvijek u relativno ranoj fazi rasta koja će biti važan doprinos kontinuiranoj produktivnosti država članica i usvajanju novih tehnologija za poduzeća koje će podržati razvoj 5G ekosustava.

Europska komisija je posebno zainteresirana za to koji se pojasevi spektra koriste u različitim državama članicama za razvoj privatnih mreža, napominjući da se trenutno u nekim državama članicama koristi ograničeni skup frekvencija. Primjetno, odluka regulatora u Njemačkoj da dodijeli namjenski dio od 100 MHz u rasponu 3,7 -3,8 GHz za korištenje od strane vertikala omogućavajući takozvane 5G kampus mreže.

Od 528 implementacija privatnih mobilnih mreža diljem svijeta, međunarodno udruženje za mobilne komunikacije GSA navodi u svojem izvješću iz rujna da njih oko 29% (153 implementacije) koristi 5G mreže.

Podijeli: