GSA: 19 operatera u 15 zemalja pokrenulo 5G SA

Operateri sve više eksperimentiraju i postavljaju 5G samostalne (stand alone SA) mreže. 5G SA uz potpuno novu, virtualiziranu, baziranu na računalnom oblaku, temeljnu infrastrukturu temeljenu na mikrouslugama donosi i prednosti kao što su brže vrijeme povezivanja, odaziva mreže (manja latencija), podršku za mnogo veći broj uređaja, te mogućnost programabilnih mreža koje omogućuju brže i agilnije stvaranje usluga i mrežnih isječaka (network slicing), s poboljšanom podrškom za upravljanje SLA unutar tih isječaka, te mogučnost novog radija za prijenos glasa (Voice over 5G New Radio VoNR). Očekuje se da će uvođenje 5G SA, uz sve navedeno, olakšati pojednostavljenje arhitektura mreža, poboljšati sigurnost i smanjiti troškove njihove izgradnje i održavanja. Pri tome 5G SA će omogućiti otvoriti nove mogućnosti za usluge i prihode prilagođene poslovnim, industrijskim i državnim korisnicima.

Broj operatera koji ulažu u 5G SA za javne mreže u odnosu na broj ulaganje u bilo koju 3GPP 5G mrežu

Preklapanje s NSA i greenfield 5G

5G SA mreže mogu se implementirati u različitim scenarijima: kao preklapanje za javnu 5G non-SA (NSA) mrežu, kao greenfield 5G implementaciju za javnog mrežnog operatera bez zasebne LTE mreže ili kao razvoj privatne mreže za poduzeće, komunalna, obrazovna, državna ili bilo koja druga organizacija koja zahtijeva svoju privatnu mrežu kampusa, navodi GSA.

— tekst se nastavlja nakon oglasa —

GSA je identificirao 94 operatera u 48 zemalja/teritorija širom svijeta koji su ulagali u javne 5G SA mreže (u obliku probnih, planiranih ili stvarnih implementacija). To je jednako nešto više od 20% od 469 operatera za koje se zna da ulažu u 5G licence, probne verzije ili implementacije bilo koje vrste.

Sada se smatra da je najmanje 19 operatera u 15 zemalja/teritorija pokrenulo javne 5G SA mreže. Još četiri su implementirala 5G SA tehnologiju, ali još nisu pokrenula usluge ili su ih samo lagano pokrenula. Uz njih, najmanje 25 je katalogizirano kao samostalna implementacija ili pilotiranje 5G, 28 kao planiranje implementacije tehnologije i 18 kao uključeno u evaluacije/testove/pokuse.

ukupno pokrenute 5G mreže, eksperimentalni 5G SA i komercijalno pokrenuti 5G SA

Pola telekoma uvodi 5G SA za godinu dana

Nedavno istraživanje europskih i sjevernoameričkih mobilnih operatera koje su proveli Heavy Reading i EXFO (objavljeno u listopadu 2021.) otkrilo je da 49% njih planira implementirati 5G SA u roku od godinu dana i da daljnjih 39% planira implementirati 5G SA u roku od jedne ili dvije godine. U međuvremenu, dobavljači izvještavaju o implementaciji 5G jezgrenih SA mreža koje nisu javno objavljene. Tako će aktivna implementacija i lansiranja koja je do sada katalogizirao GSA biti prva od mnogih.

Uz navedena ulaganje u 5G SA za javne mobilne mreže, brojne organizacije testiraju, pilotiraju ili implementiraju 5G SA tehnologije za privatne mreže. GSA je razvio novu bazu podataka za praćenje privatnih licenci mobilne mreže, pokusa i implementacije. Sakupio je podatke o 626 organizacija za koje je poznato da postavljaju LTE ili 5G privatne mobilne mreže ili da su do sada dobile licencu prikladnu za implementaciju privatne LTE ili 5G mreže. Od njih je poznato da 151 koristi 5G mreže (osim onih označenih kao spremne za 5G) za pilote ili implementacije privatnih mobilnih mreža. Od njih, 27 (gotovo 18% njih) već radi s 5G SA, uključujući proizvođače, akademske organizacije, institute za komercijalna istraživanja, građevinarstvo, komunikacijske/IT usluge.

Najavljeni i komercijalno dostupni 5G uređaji s podrškom za 5G SA po vrstama

Podijeli: