Više od 99,9% studija se slaže da su ljudi krivi za klimatske promjene

U znanstvenom časopisu Environmental Research Letters objavljena je nova studija koja pokazuje koliko je uistinu širok znanstveni konsenzus u pogledu klimatskih promjena. Njezini su autori analizirali čak 88.125 recenziranih znanstvenih radova objavljenih od 2012. godine na ovamo, koji se bave analizom klimatskih promjena na Zemlji. Njihov je rad nadogradnja na ranije objavljenu studiju iz 2013. godine, a došao je do istog, čak i snažnijeg zaključka.

Tada, 2013., istraživanje je pokazalo kako je prevladavajući zaključak u svim do tada objavljenim studijama kako su ljudi izravno odgovorni za klimatske promjene koje se trenutačno događaju. Tada su se s time složili autori u 97% znanstvenih studija, dok je sada udio znanstvenih radova s istim zaključkom premašio 99,9%.

Sveobuhvatna i objektivna analiza

Cilj ove analize bio je kvantificirati znanstveni konsenzus oko klimatskih promjena, analizirati stručnu literaturu na koherentan i nearbitrarni način kako bi se izbjeglo isticanje pojedinih radova koji se ne slažu s prevladavajućim mišljenjem (što je upravo ono što se može vidjeti u javnosti sklonoj dezinformiranju). Ovakva studija, koja je obuhvatila preko 88 tisuća radova, nije podložna “cherry-pickingu“, odnosno logičkoj pogrešci nekompletnih dokaza i namjernom iskrivljavanju slike.

Autori ovog rada prvo su analizirali nasumično odabrani uzorak od 3 tisuće znanstvenih radova i u njima, uz pomoć posebnih algoritama, pronašli tek četiri rada čiji su autori skeptični oko činjenice da su ljudske aktivnosti odgovorne za globalne klimatske promjene. Potom su istu metodu primijenili i na svih 88.125 radova, da bi u konačnici pronašli njih tek 28 implicitno ili eksplicitno skeptičnih oko toga. Svi ovi radovi objavljeni su u ne toliko značajnim časopisima.

“Ovo je kraj svih dvojbi”

Osim što su se za analizu ovolikog broja radova poslužili algoritmima za automatsku detekciju ključnih riječi i skepse u zaključcima, sve rezultate su provjerili i ručno. Na kraju, autori ovog rada su s visokom razinom statističke signifikantnosti zaključili da u znanstvenoj, recenziranoj i objavljenoj, literaturi, konsenzus oko ljudskog faktora kao glavnog pokretača klimatskih promjena nadmašuje 99%, a dolazi do najviše 99,966%.

U ukupno 31 radu, koji je u konačnici klasificiran kao skeptičan, pronađene su određene poveznice. Dosta njih tvrdi da su za klimatske promjene odgovorne promjene Sunčeve aktivnosti, kozmičke zrake ili prirodne fluktuacije.

“Ako je rezultat od 97% iz 2013. godine ostavio prostora za bilo kakve dvojbe oko znanstvenog konsenzusa vezanoga uz ljudski utjecaj na klimu, novi rezultati otišli su korak dalje u eliminiranju bilo kakve nesigurnosti. Ovo bi trebao biti kraj dvojbama”, poručio je glavni autor ovog rada Mark Lynas.