GPSTest – omogućava provjeru preciznosti određivanja lokacije na smartfonu

OSNOVNI PODACI
Naziv GPSTest
Namjena Provjera rada GPS-a
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Način na koji Android telefonu određuju lokaciju pametnog telefona relativno je složen, no na umu valja imati da je lokacija prikazana u aplikacijama zapravo samo približno točna u što se vjerojatno uvjerio svatko tko je iole ozbiljnije koristio bilo koju vrstu navigacijskih aplikacija ili one kojima je za svoj rad potrebno određivanje lokacije.

GPSTest je aplikacija otvorenog koda koja u stvarnom vremenu prikazuje informacije o GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i SBAS (Satellite-based Augmentation Systems) satelitima koji su u danom trenutku vidljivi pametnom telefonu. Osim što će uredno biti popisani svi vidljivi sateliti, tu je i prava hrpica informacija o njima kao i neki drugi temeljni podaci vezani uz lokaciju.

Vidljivi sateliti mogu biti prikazani kao tipičan popis, a tu je i poseban prikaz njihovih pozicija na nebu s prilično razumljivom legendom koja ujedno otkriva koje sve tipove GNSS-a aplikacija podražava. Tako je tu NAVSTAR, Gallileo, GLONASS, QZSS, BeiDou/COMPASS i IRNSS/NavIC. Što se tiče SBAS-ova, tu je podrška za GAGAN, Anik F1, Galaxy 15, Inmarsat 3-F2, Inmarsat 4-F3, SES-5 i druge.

Međutim, jedna od ključnih mogućnosti GPSTesta nalazi se u sposobnosti da provjeri preciznost određivanja lokacije pametnog telefona i to tako da se ručno unese točna lokacija koja će onda biti uspoređena s detektiranom lokacijom.

Doduše, na umu valja imati da je metodika određivanja lokacije na pametnim telefonima prilično složena, a prikazana lokacija je uvijek procjena uz određenu razinu greške. Ipak, ova aplikacija će doista poslužiti ne samo za provjeru točnosti određivanja lokacije, nego i za općenitu dijagnostiku rada GPS-a unutar pametnih telefona.