andOTP – aplikacija otvorenog koda za generiranje kodova kod potvrde u dva koraka

OSNOVNI PODACI
Naziv andOTP 
Namjena Generiranje TOTP ili HOTP kodova za 2FA
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Aplikacija za generiranje jednokratnih kodova koji se koriste onda kada se prijavljuje s korisničkim računom nekoga servisa kod kojega je omogućena potvrda u dva koraka ( definitivno ne nedostaje, a tim područjem suvereno vladaju aplikacije kao što su Authy, Microsoft Authenticator i Google Authenticator.

Međutim, oni koji traže nešto višu razinu sigurnosti (i privatnosti) nerijetko traže rješenja koja nisu pod upravljanjem velikih tehnoloških kompanija i radije bi imali višu razinu kontrole gdje se čuvaju pričuvne kopije dodatnih računa za generiranje kodova i tko im uopće možda ima pristup. Aplikacija andOTP se svrstava u takva rješenja.

Riječ je o aplikaciji otvorenog koda koja nastavlja na temeljima OTP Authenticatora kojeg je napisao Bruno Bierbaumer, no čiji je razvoj već davno prestao. U stanju je generirati TOTP (Time-based One-time Passwords) i HOTP (HMAC-Based One-Time Passwords) kodove, a čitavu je stvar prilično jednostavno upogoniti (za dodavanje računa, samo treba skenirati QR kod), a tu je i nekoliko vodiča za migraciju s drugih sličnih aplikacija.

Jedna od ključnih prednosti andOTP-a nalazi se u činjenici da se pričuvne kopije mogu čuvati lokalno na telefonu ili ih se može pospremiti gdje god se to želi. Osim toga, pričuvne kopije mogu biti i šifrirane, a zgodno je i to da se šifrirane pričuvne kopije mogu dešifrirati i na računalu koristeći odgovarajuće alate i rješenja (npr. OpenPGP).

Bilo kako bilo, svi oni koji traže aplikaciju otvorenog koda kroz koju bi generirali kodove potrebne za prijavu na servise uz korisnički račun kod kojeg je podešena dvostruka provjera autentičnosti, ovoj bi svakako trebali dati priliku.