Kozmički beton za nastambe na Marsu od svemirske prašine te krvi, znoja i urina astronauta

Gradnja kolonije na Marsu skup je sport: prijevoz jedne jedine cigle na Crveni planet koštao bi oko dva milijuna dolara. No, sad su istraživači Sveučilišta u Manchesteru razvili materijal nalik betonu koji se dobiva miješanjem izvanzemaljske prašine s krvlju, znojem i suzama

Jači od običnog betona

U studiji, objavljenoj u Materials Today Bio, objašnjeno je kako bi se protein iz ljudske krvi, u kombinaciji sa spojem iz urina, znoja ili suza, mogao povezati sa simuliranim tlom s Mjeseca ili Marsa i tako proizveo materijal jači od običnog betona, savršeno pogodan za građevinske radove u izvanzemaljskim sredinama.

Sama posada mogla bi biti najbolji resurs za izgradnju staništa na Mjesecu ili Marsu
Sama posada mogla bi biti najbolji resurs za izgradnju staništa na Mjesecu ili Marsu

Enormni troškovi transporta znače da budući kolonisti ne mogu sa sobom ponijeti građevinski materijal nego će morati upotrijebiti resurse s lica mjesta. To znači iskorištavanje regolita i rijetkih naslaga vode. Međutim, postoji zanemareni resurs koji će, po definiciji, biti dostupan i za svaku misiju s posadom na Crvenom planetu: sama posada.

Karakteristike AstroCretea

Istraživači su pokazali kako bi uobičajeni protein iz krvne plazme – humani serumski albumin (HSA) – mogao djelovati kao vezivo za mjesečevu ili marsovsku prašinu. Tako dobiveni novi materijal, nazvan AstroCrete, imao je čvrstoću na tlak čak 25 megapaskala, kao običan beton.

Uobičajeni protein iz krvne plazme mogao bi djelovati kao vezivo za mjesečevu ili marsovsku prašinu; dodatak znoja ili urina utrostručuje čvrstoću novog materijala
Uobičajeni protein iz krvne plazme mogao bi djelovati kao vezivo za mjesečevu ili marsovsku prašinu; dodatak znoja ili urina utrostručuje čvrstoću novog materijala

Međutim, znanstvenici su otkrili da bi ugradnja uree, biološkog otpadnog proizvoda koji tijelo proizvodi i izlučuje urinom, znojem i suzama, mogla dodatno povećati tlačnu čvrstoću za više od 300%. Pri tome materijal s najboljim učinkom ima tlačnu čvrstoću od gotovo 40 megapaskala, dakle znatno je jači od običnog betona.

Mort za regolitne cigle

“Znanstvenici su pokušavali razviti razne održive tehnologije za proizvodnju materijala sličnih betonu na površini Marsa, ali sad se pokazalo da bi odgovor cijelo vrijeme mogao biti u nama”, rekao je dr. Aled Roberts sa Sveučilišta u Manchesteru.

Shematski prikaz procesa proizvodnje AstroCretea
Shematski prikaz procesa proizvodnje AstroCretea

Posada od šest astronauta bi tijekom dvogodišnje misije na površini Marsa mogla proizvesti više od 500 kg AstroCretea velike čvrstoće. Ako bi se taj materijal koristio kao mort za regolitne cigle, svaki član posade mogao bi proizvesti dovoljno AstroCretea da proširi stanište za boravak dodatnog člana posade pa bi se raspoloživi prostor svake sljedeće misije mogao udvostručiti.