Vozačke dozvole i osobne iskaznice u Appleovom digitalnom Walletu

Prema službenom priopćenju od ovog vikenda, u Appleov Wallet app koji se koristi na iPhoneu i Apple Watchu za spremanje kreditnih kartica, aerodromskih boarding passova, studentskih iskaznica, kino-karata (ako netko još ide u kino…) i drugih sličnih digitalnih verzija fizičkih dokumenata, uskoro će u 8 američkih saveznih država biti moguće u ovu aplikaciju spremiti i vozačke dozvole i osobne iskaznice u digitalnom obliku.

Prve bi ovu mogućnost trebale omogućiti Arizona i Georgija, a za njima i Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma i Utah, iako nisu dani točni datumi niti za jednu od ovih država.

Aplikacija Wallet može podatke o nekom konkretnom dokumentu (kreditnoj kartici, primjerice) prenijeti bežično ili se može koristiti za prikaz na ekranu odgovarajućeg pripadnog barkoda  neke iskaznice ili karte, a čini se da je Appleovo dodavanje mogućnosti učitavanja podataka s vozačkih dozvola i osobnih iskaznica (u Americi ove prve uglavnom i služe kao osobne iskaznice u ostatku svijeta) namijenjeno prvenstveno identifikaciji u zračnim lukama na zahtjev famoznih TSA službenika, pa je tako ova agencija objavila da prihvaća ovakav način identifikacije i integracije boarding passeva i iskaznica u digitalni novčanik iPhonea bez potrebe za pokazivanjem fizičkih dokumenata na identifikacijskim punktovima.

Iako postoji među korisnicima (opravdana) bojazan od davanja otključanog mobitela sa slikom osobne iskaznice ili vozačke službenim osobama, iz Applea objašnjavaju da u ovom slučaju Wallet ne funkcionira na taj način, već se sve informacije s dokumenata prenose bežično u digitalnom obliku na odgovarajućem čitaču na punktu, bez potrebe za davanjem otključanog mobitela s upaljenim ekranom bilo kome.

Dodavanje podatka u Wallet aplikaciju se, pak, vrši tako da se mobitelom (iPhoneom) skenira iskaznica ili vozačka dozvola, fotografira selfie da bi se podaci proslijedili dalje odgovarajućem uredu u saveznoj državi koji će potvrditi da selfie i dokument pripadaju jednom te istom korisniku, a korisnik će na iPhoneu dodatno morati potvrditi svoj identitet serijom facijalnih fotografija tijekom učitavanja dokumenata, i tek nakon toga će Wallet prihvatiti dokument u digitalnom obliku.

Nakon ovoga, jedan otisak prsta korisnika bit će dodijeljen konkretnom dokumentu u Walletu kojim će potvrđivati svoj identitet aplikaciji.

Kako god okrenete, vašim podacima s dokumenata i biometriji jedini koji će imati potpuni pristup bit će Apple.